ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
ข้อห้าม


ห้ามเด็กนำของมีค่า เช่น เครื่องประดับ

หรือ ของเล่นมาโรงเรียน                                                                
ทางโรงเรียนไม่รับผิดชอบในการชำรุด หรือสูญหาย
ระเบียบการโรงเรียน

การรับสมัครนักเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
การรับ-ส่งนักเรียน
ระยะเวลาเรียน
ค่าธรรมเนียมCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนอนุบาลสุภัทรกาญจน์
เลขที่ 17/9 ถนน : พัฒนาการ ตำบล : ปากแพรก อำเภอ : เมืองฯ จังหวัด : กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2589 0-8155-5962-6 email :supattara1@gmail.com
Website : www.supattarakan.com

รับโค้ดเพลง หนูอยากเป็นอะไร คลิกที่นี่