ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
การรับ-ส่งนักเรียน

 

 

 

 

ระเบียบการ: การรับ - ส่งนักเรียน

  • รับนักเรียนกลับบ้านได้ตั้งแต่เวลา 15.30 น
  • ผู้มารับนักเรียน  ต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตในบัตรฯ เท่านั้น 
  • ต้องแสดงบัตรรับนักเรียน  ต่อครูเวรทุกครั้ง (ทางโรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้นักเรียนกลับกับผู้ที่ไม่มีบัตร)
  • รอรับรับนักเรียน  บริเวณศาลาร่มรื่น
  • ลงชื่อ ในสมุดรับนักเรียนรายวัน
  • กรณีบัตรหายหรือชำรุด ต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ
  • ทำบัตรใหม่  เสียค่าใช้จ่าย 100 บาท

 
ระเบียบการโรงเรียน

การรับสมัครนักเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
ระยะเวลาเรียน
ค่าธรรมเนียม
ข้อห้ามCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนอนุบาลสุภัทรกาญจน์
เลขที่ 17/9 ถนน : พัฒนาการ ตำบล : ปากแพรก อำเภอ : เมืองฯ จังหวัด : กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2589 0-8155-5962-6 email :supattara1@gmail.com
Website : www.supattarakan.com

รับโค้ดเพลง หนูอยากเป็นอะไร คลิกที่นี่