ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
ค่าธรรมเนียม

แผนกเนอสเซอรี

เปิดรับเด็ก อายุตั้งแต่ 6 เดือน ค่าบริการชําระล่วงหน้า เป็นรายเดือน หรือรายวัน
มีบริการ 4 ประเภท คือ

  1. รายวัน      บริการวันจันทร์ ถึงเสาร์  เวลา 07.30-17.00 น.  (หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)  
  2. รายเดือน  ประเภทที่ 1-1  บริการวันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา   07.30-17.00 น.  (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์)          
  3. รายเดือน  ประเภทที่ 1-2  บริการวันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา   07.30-18.00 น.  (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์)  
  4. รายเดือน  ประเภทที่ 2      บริการวันจันทร์ ถึงเสาร์ เวลา 07.30-17.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์)  

ค่าบริการ หมายถึง ค่าเลี้ยงดูในเวลาทำการปกติ (อัตราตามประกาศของเนอสเซอรีในปีปัจจุบัน) รวมค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างบ่าย   ไม่รวมนม ของใช้ส่วนตัว ผ้าอ้อมสําเร็จรูป เสื้อผ้าผลัดเปลี่ยน  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.034-512589

เตรียมอนุบาล และอนุบาล 1-3

ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น อัตราตามประกาศของโรงเรียนในปี ปัจจุบัน

วิธีการชำระเงิน

ชำระด้วยเงินสด ที่แผนกธุรการของโรงเรียน

แผนกเนอสเซอรี

  • ชําระล่วงหน้า  เป็นรายเดือน ภายในวันที่ 3 ของทุกเดือน
  • ชําระเป็นรายวัน ภายในวันที่ใช้บริการ

ระดับเตรียมอนุบาล และอนุบาล

  • ภาคเรียนที่ 1 ชำระภายในเดือนพฤษภาคม
  • ภาคเรียนที่ 2 ชำระภายในเดือนพฤศจิกายน

*นักเรียนเข้าใหม่ชำระงวดที่ 1 ในวันสมัคร*

หมายเหตุ - ผู้ปกครองที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เบิกค่าเล่าเรียนได้

ชําระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ... ก่อนวันเปิดภาคเรียน ...ได้รับส่วนลดพิเศษ 
 
ระเบียบการโรงเรียน

การรับสมัครนักเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
การรับ-ส่งนักเรียน
ระยะเวลาเรียน
ข้อห้ามCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนอนุบาลสุภัทรกาญจน์
เลขที่ 17/9 ถนน : พัฒนาการ ตำบล : ปากแพรก อำเภอ : เมืองฯ จังหวัด : กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2589 0-8155-5962-6 email :supattara1@gmail.com
Website : www.supattarakan.com

รับโค้ดเพลง หนูอยากเป็นอะไร คลิกที่นี่